Stopy miedzi z niklem

Gatunki, skład i zastosowanie stopów miedzi z niklem

Tabela 3

Ogrzewanie stopu zgodnie z tą normą według ST SEV 378-76 Glin Fe Mn zn Ni+
współ
Cu Fe Si mg Mn Cu Pb C S
Melchior MNZhMts30−1-1 CuNi30Fe1Mn - 0,5-1 0,5-1 - 29-33 Odpoczynek - 0,15 - - - 0,05 0,05 0,01
Stop MNJ5-1 CuNi5Fe1Mn - 1,0-1,4 0,3-0,8 - 5,0-6,5 Odpoczynek - 0,15 - - - 0,005 0,03 0,01
Melchior MH19 CuNi19 - - - - 18-20 Odpoczynek 0,5 0,15 0,05 0,3 - 0,005 0,05 0,01
Stop TB MH16 - - - - - 15.30-16.30 Odpoczynek 0,05 0,002 0,05 - - 0,002 0,03 0,002
Nowe srebro MNC15-20 CuNi15Zn21 - - - 18,0-2,0 13,5-16,5 Odpoczynek 0,3 0,15 0,05 0,3 - 0,020 0,03 0,005
Cunial A MHA13-3 - 2,3-3,0 - - - 12-15 Odpoczynek 1.00 - - 0,5 - 0,002 - -
Kunial B MHA6-1,5 - 1,2-1,8 - - - 5,50-6,50 Odpoczynek 0,5 - - 0,2 - 0,002 - -
Manganina MNMtsZ-12 - - - 11.50-3.50 - 2,50-3,50 Odpoczynek 0,5 0,10 0,03 - - 0,020 0,05 0,02
- MH25 CuNi25 - - - - 24.0-26.0 Odpoczynek 0,5 - - 0,5 - 0,005 0,05 0,01
- MNZhMts10−1-1 CuNi10 Fe1Mn - 1,0-2,0 0,3-1,0 - 9,0-11,0 Odpoczynek - - - - - 0,03 0,03 0,03
- MNTs12-24 CuNi12 Zn24 - - - Odpoczynek 11,0-13,0 62,0-66,0 0,3 - - - - 0,05 - -
- MNTs18-27 CuNi18 Zn27 - - - Odpoczynek 17.0-19.0 53,0- 56,0 0,3 - - 0,5 - 0,05 - -
- MNC18-20 CuNi18 Zn20 - - - Odpoczynek 17.0-19.0 60,0-64,0 0,3 - - 0,5 - 0,03 - -

Kontynuacja tabeli. 3

Ogrzewanie stopu zgodnie z tą normą według ST SEV 378-76 P Bi Jak Śr zn sn O Całkowity Rodzaj produktu
Melchior MNZhMts30−1-1 CuNi30Fe1Mn 0,006 - - - - - - 0,9 Drut, paski, taśmy
Stop MNJ5-1 CuNi5Fe1Mn 0,04 0,002 0,01 0,005 0,5 - - 0,6 Taśmy, taśmy, rury
Melchior MH19 CuNil9 0,01 0,002 0,01 0,005 0,50 0,1 - 0,7 Blachy, rury, pręty
Stop TB MH16 - 0,002 0,002 0,002 0,002 0,3 1.5 Taśmy, listwy, pręty, rury
Nowe srebro MNC15-20 CuNi15Zn21 0,005 0,002 0,01 0,002 - - - 0,2 Drut
Cunial A MHA13-3 - - - - - - - - 0,9 Taśmy, taśmy, rury, pręty, drut
Kunial B MHA6-1,5 - - - - - - - - 1.9 słupy
Manganina MNMtsZ-12 - 0,005 0,002 0,005 0,002 - - - 1.1 paski
- MH25 CuNi25 - - - - - - - 0,9 Arkusze, drut
- MNZhMts10−1-1 CuNi10Fe1Mn - - - - 0,3 - - 1.3 Blachy, taśmy, taśmy, pręty, rury
- MNTs12-24 CuNi12 Zn24 - - - - 0,3 - - 0,5 Rury
- MNTs18-27 CuNi18 Zn27 - - - - - - - 0,6 Blachy, taśmy, taśmy, pręty, profile, rury, drut
- MNC18-20 CuNi18Zn20 - - - - - - - 0,6 To samo

Kontynuacja tabeli. 3

Ogrzewanie stopu zgodnie z tą normą Według ST SEV 378-76 Glin Fe Mn zn Ni+
współ
Miedź Ti Pb Si Fe Si mg Mn Cu
Manganina МNМцАЖЗ -12-0,3-0,3 - 0,2-0,4 0,2-0,5 11,5- 13,5 - 2,5- 3,5 Odpoczynek - - - - - - - -
Stop TP МН0,6 - - - - - 0,57-0,63 Odpoczynek - - - 0,005 0,002 - - -
Monel NMZHMts28- 2,5-1,5 - - 2-3 1,2-1,81 - Odpoczynek 27-29 - - - - 0,05 0,1 -
Stop МН95-5 - - - - - 4,4-5 Odpoczynek - - - 0,2 - - - -
Niklowo-ołowiowe srebro MNTsS16 -29-1,8 - - - - Odpoczynek 15-16,5 51-55 - 1,6-2,0 - - - - - -
Stop MUFA5-1-0,2-0,2 - - 1,0-1,4 0,3-0,8 - 5-6,5 Odpoczynek 0,1-0,3 - 0,15-0,3 - - - - -

Kontynuacja tabeli. 3

Ogrzewanie stopu zgodnie z tą normą Według ST SEV 378-75 Pb C S P Bi Jak Śr zn sn O Całkowity Rodzaj produktu
Manganina MNMCAZhZ- 12-0,3-0,3 - - - - - - - - - - - 0,4 Drut
Stop TP MON, 6 - 0,005 0,002 0,005 0,002 0,002 0,002 0,002 - - - 0,10 Drut
Monel NMZHMts28- 2,5-1,5 - 0,002 0,2 0,01 0,005 0,002 0,010 0,002 - - - 0,60 Arkusze, taśmy, taśmy, drut
Stop МН95-5 - 0,01 0,03 0,01 0,02 0,002 0,01 0,005 - - 0,1 0,5 Blachy, rury, pręty
Niklowo-ołowiowe srebro MNTSS16- 29-1,8 - - - - - - - - - - - 1.0 paski
Stop MUFA5-1-0,2-0,2 - 0,005 -0,03 - - - - 0,5 - - 0,7 Drut

Uwagi:

1. W porozumieniu z klientem stop MNZhMtsZO-1−1 zawiera do 0,03% węgla.
2. Dla stopów MN19, MN25, MNZh5-1, MNTs12-24, MNTs15-20, MNTs18-20, MNTs18-27, MNZhMtsYu-1-1, MNZhMtsZO-1-1 ze względu na domieszkę niklu, do 0,5% kobalt jest dopuszczalny.
3. Stopy MN25, MNZhMtsYu-1-1, MNTs12-24, MNTs18-27 MNTs18-20 po uzgodnieniu z odbiorcą mogą zawierać zanieczyszczenia bizmutu, krzemu, magnezu, arsenu, cyny, antymonu, fosforu.
4. Po uzgodnieniu z klientem stopy MN19, MNTs15−20, MNZhMtsZO-1−1 mogą zawierać cynę.
5. Własności stopów gatunków zbliżonych do gatunków ST SEV378−76 podano w Załączniku 2


(Wydanie zmienione, Rev. No. 1,2, 3, 4).

Marki, chemik. skład i przeznaczenie stopów miedzi z niklem

3. W miedzioniklu MH19 do bicia monet dopuszcza się domieszkę manganu lub żelaza większą niż wskazana w tabeli 3, ale łącznie nie więcej niż 1,3%. W cupronickel MN19 do produkcji taśm specjalnego przeznaczenia dopuszczalna jest obecność zanieczyszczeń: mangan do 0,01%, magnez do 0,01%, krzem do 0,15%, żelazo do 0,3%, ale w sumie wszystkich zanieczyszczeń - do 0,6%.

4. W Constantan МНМц 40-1,5 dla sprzętu elektronicznego procent cynku wynosi do 0,03

Załącznik 1. (Skreślony. Poprawka nr 1)

Załącznik 2

Odniesienie

Kluczowe cechy GOST 492–73 ST SEV 378-76
MH19 CuNi19 Dobrze spawany, odporny na korozję, słabo odkształcający się na zimno,
MH25 CuNi25 Dobrze spawany, odporny na korozję, odporny na zużycie. Nie odkształca się dobrze na zimno
MNJ5-1 CuNi5Fe1Mn Łatwo zdeformowany, gdy jest zimny, odporny na korozję.
MNZhMts10−1-1 CuNi10Fe1Mn Odkształcenie na zimno, odporność na korozję, dobra spawalność.
MNZHMTsZO-1-1 CuNi30Fe1Mn Wysoka odporność na erozję i korozję, dobra spawalność
MNC15-20 MNC18-20 CuNi15Zn21 CuNi18Zn20 Łatwo odkształcany na zimno, odporny na korozję, dobre właściwości sprężyste
MNC12-24 MNC18-27 CuNi12Zn24 CuNi18Zn27 Łatwo odkształcany na zimno, dobre właściwości sprężyste

Kup w okazyjnej cenie

Evek GmbH oferuje szeroką gamę produktów walcowanych ze srebra niklowego, miedzioniklu, manganu, cunialu w najlepszych cenach. Powstaje z uwzględnieniem stawek na Londyńskiej Giełdzie Metali Nieżelaznych i zależy od technologicznych cech produkcji bez uwzględnienia dodatkowych kosztów. Wybór zadowoli każdego klienta. Istnieje możliwość zamówienia i zakupu magistrali miedzianej o dowolnych parametrach poprzez nasze przedstawicielstwo lub stronę internetową firmy. Jakość gwarantuje ścisłe przestrzeganie norm technologicznych produkcji. Pakowanie, przechowywanie, transport i tymczasowa ochrona antykorozyjna odbywa się zgodnie z GOST 18 690-82. Czasy realizacji zamówień są minimalne. Cena uzależniona jest od wielkości zamówienia oraz dodatkowych warunków dostawy. Przy zamówieniach hurtowych obowiązuje elastyczny system rabatów.