Widerrufsbelehrung

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić w terminie trzydziestu dni.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie trzydziestu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi trzydzieści dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia inna niż wyznaczony przez Ciebie przewoźnik objęła w posiadanie ostatni przedmiot.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (EVEK GmbH, Neckarstr. 39, 45478 Mülheim an der Ruhr, Niemcy, evek@evek.de, telefon: +49 2083 7629800) w drodze jasnego oświadczenia (np. wysłanego pisma) pocztą lub e-mailem) informując Cię o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to wymagane.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy, że wyślesz informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyłączeniem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas), który zostanie zwrócony niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia o wypowiedzeniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tej samej metody płatności, jakiej użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; W żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym wykupem. Możemy odmówić płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar masz obowiązek zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni. Poniesiesz bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu, który zazwyczaj można odesłać pocztą. Ponosimy koszty zwrotu przedmiotów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą. Za utratę wartości towaru odpowiadasz wyłącznie wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Przykładowy formularz odmowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

– Do EVEK GmbH, Neckarstr. 39, 45478 Mülheim an der Ruhr, Niemcy, evek@evek.de

– Ja/my (*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących rzeczy

Towar (*)/świadczenie następującej usługi (*)

– Zamówione (*)/odebrane (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (wyłącznie w przypadku zawiadomienia w formie papierowej)

- Data

(*) Usuń to, co nie dotyczy.

Evek GmbH

sierpień 2023