Aktualności

zmiana czasu

Weszliśmy Izby Gospodarczej

W ramach porozumień o współpracy, które zostały podpisane z 35 izb i organizacji blisko i daleko za granicą, Dniepropietrowsk CCI prowadzi wspólnych projektów, wspieranie rozwoju stosunków handlowych i gospodarczych między przedsiębiorcami.

Członkostwo w Izbie, aby zwiększyć poziom zaufania firmy i przywiązywać wagę do organizacji jako członek społeczności biznesowej. Firma dostaje nowe możliwości promowania produktów i usług, poszukiwanie partnerów na Ukrainie i za granicą, jak również możliwość reprezentowania interesów spółki przez komisję przemysłu Domu.

Więcej informacji na temat działalności Dniepropietrowsku CCI można na miejscu www.dcci.dp.ua Domu

Zobacz wszystkie aktualności