Aktualności

zmiana czasu

Przywóz ze stali nierdzewnej w Rosji spadła o 18%

Przywóz głównych produktów ze stali nierdzewnej w Rosji w listopadzie w porównaniu do października spadła o 17,8% i wyniosły 11.862 tys. Ton. Dowodem na to jest danych opublikowanych przez Stowarzyszenie «Stal».

Tak więc, według szacunków, dostawa wyrobów walcowanych płaskich w Rosji pozostał na poziomie z poprzedniego miesiąca i wyniosło 7.771 tys. Ton. Mimo, import wyrobów długich wzrosła o 18,8%, osiągając 1,623 tys. Ton.

Przywóz podstawowej kęsów w kraju, według ekspertów, wzrosła 2,1-krotnie, do 539 ton. Jednak rosyjski import drutu spadła o 33,2% i wyniósł 161 ton. Dostawy rur bez szwu i spawane elektrycznie również zmniejszyła się odpowiednio o 35,9% oraz 72% do 747 ton i 1021 tys. ton.

Przypomnijmy, że pod koniec września, rząd rosyjski ustanowił cło antydumpingowe na przywóz rur stalowych przed korozją przez okres trzech lat. Efekt specjalnego cła nie stosuje się do importu rur ze stali nierdzewnej pochodzących z Białorusi, a także z krajów rozwijających się, ciesząc krajowego systemu preferencji Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem Brazylii i Chinach (łącznie z Tajwanu i specjalnych regionów administracyjnych Chin: Hongkong i Makau).

Zobacz wszystkie aktualności