Aktualności

zmiana czasu

Współpraca z instytutami badawczymi

«Electrovek stali» firma rozwinęła ścisłą współpracę z instytutami Ukrainy, Azerbejdżanu, Rosji:

  1. Instytut monokryształów,
  2. Charkowski Instytut Fizyki i Technologii,
  3. Donbass State Technical University,
  4. Instytut Termoelektryczność,
  5. Baku Instytut Fizyki.

Do tej pory, wzmocnienie i rozszerzenie partnerstwa z instytutów badawczych jest jednym z głównych problemów w planowaniu strategicznym spółki. Rokowania, wykonanie i podpisywanie umów — przewlekły proces, który staramy się ograniczyć do minimum okresowego, co wyróżnia naszą firmę spośród wielu innych.

Z kolei SRI przewiduje wykorzystywania ich osiągnięć w dziedzinie Metalurgia cięcia bardzo cienkich pasków na sprzęcie wysokiej precyzji, wyżarzania próżniowego i wyżarzania w atmosferze gazu obojętnego, ciągnąc przewód z minimalnymi tolerancjami o średnicy 0,25 mm.

Proces odzyskiwania obserwuje się dziś po kryzysie gospodarczym jest okazją do rozmowy na temat powstania nowych kontaktów między naukowej elity, biznesu i produkcji na Ukrainie.

Zobacz wszystkie aktualności