Aktualności

zmiana czasu

Zysk netto "Norilsk Nickel" pod RAS w 4 kwartale wzrósł do 32,4 mld rubli.

Zysk netto OAO «MMC» Norilsk Nickel «w 4. kwartale 2009 roku wyniósł 32 mld 390,9 milionów rubli. w porównaniu z 20 mld 658.960.000 rubli. za 3 kwartał 2009 roku. Tak więc zysk na 4 kwartał wzrósł o 56,8%. W 4. kwartale 2008 roku «Norylsk Nikiel» zanotowała stratę netto w wysokości 33 mld 898,5 milionów rubli.

Jak podała spółka, zysk wzrósł «z powodu spadku w 4. kwartale 2009 roku pozostałe koszty ujemne przeszacowania wartości inwestycji finansowych, która jest zależna od ceny rynkowej na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu do tego samego okresu w Q3 2009 lat. «

W 2. kwartale «Norylsk Nikiel» był zysk 52 mld 097,2 milionów rubli w 1 ćw. — Strata spółki wyniosła 7 mld 115,8 milionów rubli. Tak więc zysk za rok «Norylsk Nikiel» wyniosła 98 mld 031.000.000 rubli.

Zobacz wszystkie aktualności