Aktualności

zmiana czasu

Molibden rynku w 2010 roku będzie zrównoważony

Sojitz Corporation of Japan opublikowała swoje prognozy dla rynku molibdenu, jak w 2010 roku, zgodnie z którym popyt i podaż będą zrównoważone jako całości.

Odstępstwa są możliwe, ale wyjście powróci do poziomu z 2008 roku, wyniesie około 164 tys. Ton i będzie w przybliżeniu równa objętości konsumpcji.

Jak donosi Japan Metal, globalne ożywienie gospodarcze wpłynie na zwiększenie popytu i podaży w porównaniu do roku 2009. Niemniej jednak, popyt może wciąż być poniżej maksymalnego poziomu osiągniętego w 2008 roku o około 10%.

Wzrost popytu na metal w Chinach jeszcze nie doprowadzić do znacznie napiętej sytuacji na rynku. Jeśli jednak tendencja do zwiększania zużycia molibdenu zostanie w kraju, w przyszłości, istnieje ryzyko braku zaopatrzenia rynku.

Anastasia rzodkiewka, sogra

Zobacz wszystkie aktualności