Aktualności

zmiana czasu

Rio Tinto na budowę kopalni w dziedzinie niklu i miedzi, Kennecott Eagle

Jeden z największych na świecie firmy wydobywczej Rio Tinto zainwestować $ 469 milionów dolarów w budowę kopalni pola w niklu i miedzi, Kennecott Eagle (Michigan, USA), podała spółka. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę podziemnej kopalni, zakładu na powierzchni drogi, a także przebudowę istniejącej instalacji.

Oczekuje się, że produkcja na polu rozpocznie się pod koniec 2013 r Kennecott Eagle będzie jedynym producentem niklu pierwotnym w USA i pierwszy zbudowany w Michigan spółki górniczej w ostatnim dziesięcioleciu.

Kennecott Eagle będzie produkować koncentraty niklu i miedzi — średnio 17,3 tys ton i 13,2 tysięcy ton rocznie, odpowiednio, przez 6 lat.

Górna część Michigan jest obiecującym regionem dla rezerw niklu i miedzi, więc teraz Rio Tinto kontynuuje eksplorację regionu.

Rio Tinto — jeden z największych na świecie firm wydobywczych, z siedzibą w Wielkiej Brytanii i produkuje aluminium, miedź, diamenty, węgiel, uran, złoto, złóż rudy żelaza na wszystkich kontynentach.

W 2009 roku firma zwiększyła produkcję rudy żelaza o 12% do 171,5 mln ton produkcji aluminium spadła o 4% do 3,8 mln ton tlenku glinu. — 2% do 8,8 mln ton boksytu — 12% do 30,7 mln ton.

Zobacz wszystkie aktualności