Aktualności

zmiana czasu

Produkcja półwyrobów aluminiowych wykazały gwałtowny wzrost

Według Federalnej Służby Statystyki państwa, produkcji tlenku glinu w Rosji w czerwcu tego roku wzrosła o 18,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku, produkcji aluminium pierwotnego — o 3,9%. Uwalnianie prętów i profili wzrosła o 36,4%, wyrobów walcowanych płaskich — 27,5%, a folią — zmniejszyła się o 0,2%.

Ogólnie rzecz biorąc, w pierwszej połowie 2010 roku produkcja tlenku glinu w stosunku do wyników styczeń-czerwiec 2009 roku wzrosła o 10,2%, produkcja aluminium pierwotnego zmniejszył się o 0,1%. Uwalnianie prętów i profili «skoczyła» o 46,6%, wyrobów walcowanych płaskich — o 23,3%, folię — 32,7%.

Trendy w rozwoju krajowego rynku pierwotnego aluminium i ich produktów głębokiego przetwórstwa zostaną omówione na 3. Międzynarodowej Konferencji «aluminiowe stopy, walcówka i profili dla przemysłu i budownictwa», która odbędzie się w maju 2011 roku w Moskwie.

Zobacz wszystkie aktualności