Aktualności

zmiana czasu

W Rio Tinto nie zwiększa produkcji metali nieżelaznych

Jeden z największych na świecie firmy wydobywczej Rio Tinto w pierwszej połowie 2010 roku spadła w porównaniu do tego samego okresu 2009 roku produkcji miedzi o 10% do 187 tys. Ton. Produkcja rudy miedzi zmniejszyła się o 18% do 333 tys. Ton.

Firma produkcja aluminium utrzymane na niezmienionym poziomie 1,89 mln ton to produkcja tlenku glinu wzrosła w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2010 roku o 3% do 4,45 mln ton boksytu. — 14% do 16,2 mln ton.

Produkcja uranu Rio Tinto zmniejszona o 24% do 5,33 mln ton, ale wzrosła o 4% produkcji dwutlenku tytanu do 684 tys. ton. Wielkość produkcji złota i srebra spadła o 14% i 16%, odpowiednio, jednak z produkcji złota wzrosła 46% do 320 tysięcy ton, a srebra — … od 21% do 2,43 mln ton produkcji molibdenu jest również wzrosła o 34% do 6 ton

Rio Tinto — jeden z największych na świecie firm wydobywczych. Z siedzibą w Wielkiej Brytanii i produkuje aluminium, miedź, diamenty, węgiel, uran, złoto, złóż rudy żelaza w pięciu kontynentach.

Zobacz wszystkie aktualności