Aktualności

zmiana czasu

Produkcja aluminium ENRC wzrosła o 69%

Górnictwo i metalurgicznego ENRC grupy podsumował swoją pracę w pierwszej połowie tego roku. W szczególności, wydobycia boksytu w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku wzrosła o 7% do 2.645 mln ton, produkcja tlenku glinu — o 3% do 794 tysięcy ton aluminium pierwotnego. — 69% do 103 tys .

Ponadto wyprodukowano 729 tys. Ton rudy miedzi i zwolniony z nich 9.237 tys. Katod T. Wydobycie rudy kobaltu było 479.000 t., Wydanie towaru kobaltu skoncentrować 3.902 tys. Ton.

Przychody ze ENRC tlenku glinu i podziału aluminium wzrosła o 76,5% do $ 443 mln USD, EBITDA — do 617.6% do $ 122 mln Według podziału innych metali nieżelaznych (miedź i kobalt) dochody były $ 218 mln USD, EBITDA -. $ 36 mln.

Wśród realizowanych projektów obejmuje budowę zakładu do produkcji ENRC pieczone anody ($ 240 mln, termin zakończenia — 2011), wzrost produkcji tlenku glinu do 1,7 mln ton rocznie ($ 305 mln, termin zakończenia — 2011).

Zobacz wszystkie aktualności