Aktualności

zmiana czasu

Wielkość przywozu z nierdzewnej stali wzrosły o 9,8%

Zgodnie z sierpnia 2010 roku, w ocenie ekspertów «Stal» Stowarzyszenie, wielkość przywozu podstawowych produktów ze stali nierdzewnej, w porównaniu z lipcem wzrosła o 9,8% i wyniosła 19,912 ton.

Wzrost rodzajów produktów były następujące: walcowane płaskie + 7,4%, wyrobów długich + 24,7% + 10,8% przewody, rury bez szwu i spawane rury 14,1% + 23,1%.

Przywóz podstawowej kęsów — zmniejszyły się o 75,6%.
Całkowita objętość rosyjskiego importu podstawowych produktów ze stali nierdzewnej za okres od stycznia do sierpnia 2010 roku wyniosła 121,439 ton. W porównaniu z tym samym okresem w 2009 roku import wzrósł o 125,9% (2009 r. — 53 752 ton). W porównaniu z tym samym okresem w 2008 roku import wzrósł o 1,4% (2008 r. — 119776 ton).

Zobacz wszystkie aktualności