Aktualności

zmiana czasu

Tytan ferrytowy Ceny ustabilizowały się na

W ubiegłym tygodniu, jak się wydaje, przyniósł światową cenę rynkową Tytan ferrytowy pewnego wytchnienia. Ceny metalu wzmocnione około 6,5−6,75 $ / kg (magazyn cenach Rotterdam). Jednocześnie europejska średnia cena Tytan ferrytowy było około 6,6 $ / kg (w porównaniu do poprzedniego tygodnia leżała w przedziale 6,5−6,4 $ / kg). Jednak cena ta nie wyczerpuje znaczną część sprzedawców. Według uczestników rynku europejskim, ci sami producenci rosyjscy odmówić zawarcia transakcji w tak niskich cenach, czekając na krzywej cenowej, gdy ich wyroby będą pełzanie powrotem do około $ 7 / kg. To samo odnosi się do brytyjskiego producentów Tytan ferrytowy.

Zdaniem ekspertów, sytuacja obserwowana w ostatnich tygodniach na rynku światowym Tytan ferrytowy, jest żywą ilustracją tego, jak nerwowy rynek po kryzysie mogą reagować na oznaki rozpoczynającej się spadku cen. Główną przyczyną tak gwałtownego spadku cen nazywana jest reakcja paniki wśród niektórych uczestników rynku, którzy próbowali jak najszybciej pozbyć się dzieje w wartości towarów. Ponieważ cena odpadów tytanu pozostał w tym okresie praktycznie niezmienionym, zgodnie z prawami logiki do Tytan ferrytowy cenowej nie spadnie poniżej $ 7 / kg.

Zobacz wszystkie aktualności