Aktualności

zmiana czasu

FAS Rosja może uniemożliwić skupu Norylsk Nikiel

Federalny Urząd Antymonopolowy Service Rosji może blokować zorganizowanie procedury skupu akcji własnych w MMC «Norilsk Nickel». Pracownicy organu regulacyjnego została wysłana do podania oficjalnego dokumentu ostrzeżenie o możliwości wykupu nielegalnego uznania (w przeciwieństwie do postanowień inwestycji strategicznych). Zgodnie z artykułami rosyjskim ustawodawstwem, spółki zagraniczne muszą zgodzić się na zwiększenie własnego pakietu aktywów (ponad 10%) z Komisją Rządową Kontroli Inwestycji Zagranicznych, na czele z premierem Federacji Rosyjskiej. A «Norylsk Nikiel», które dawno już przekroczył linię (w tym akcji «Interrosu», którego przywództwo, według pracowników FAS, należący do tej samej grupy udziałowców z właścicielami MMC). Efekt zawieszające organów kontrolnych na zakup aktywów «Norilsk Nickel» tam: w październiku 2008 odkupu program zakładzie metalurgicznym zostały zamrożone na kilka miesięcy przed decyzją Sądu Arbitrażowego Krasnojarsk Territory. Inicjatorem procesu, gdy wykonywane OK «Rusal», składając pozew o unieważnienie decyzji Zakłady Metalurgiczne Radę Dyrektorów do odkupu akcji własnych. Przedstawiciele «Interrosu» obalić informacji zarządzania funduszami i zarządzanie «Norilsk Nickel» to grupa osobników. I zapewniam akcjonariuszami posiadającymi izyschut ewentualnego wykupu zgodnie z prawem.

Zobacz wszystkie aktualności