Aktualności

zmiana czasu

Norylsk Nikiel zakończył przyjmowanie wniosków do skupu; FAS twierdzi, MMC ma

W służby prasowej ostatniego tygodnia MMC «Norilsk Nickel» opublikował oficjalne oświadczenie, w którym akcyjna zarządzania firma ogłosiła zamknięcie aplikacji do sprzedaży akcji w ramach odkupu papierów hutniczych procedur firmowych. Według danych ogłoszonych w komunikacie prasowym, «Norilsk Nickel», liczba akcji MMC do obecnych właścicieli wyrazili chęć sprzedaży, wyniosła 119,780,706 akcji (w tym reklamy). Przypomnijmy, że «Norylsk Nikiel» cena oferowana akcjonariuszom 306 dolarów za akcję, a ich wartość rynkowa w ostatnich miesiącach, wahały się od 255 USD. Równolegle z powyższym komunikatem w mediach poinformował, że Federalna Służba Antymonopolowego Rosja wycofała swoje podejrzenia o niezgodność z prawem procedury wykupu, przez Norylsk Nikiel. Wcześniej stwierdzono, że kierownictwo FAS ostrzeżeni o możliwości uznania MMC transakcji odkupu pustkę (z powodu sprzeczności z przepisami inwestycji strategicznych). Jednak szef Służby Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała niedawno oświadczenie, że agencja nie jest już uważany za właścicieli Interrosu i Norylsk Nikiel «grupę akcjonariuszy» (założenie to podważa zasadność buy-back).
Zobacz wszystkie aktualności