Aktualności

zmiana czasu

Kola MMC zwiększy roczną wielkość produkcji niklu, miedzi i kobaltu do 9 mln. Ton

Przewodnik Kola MMC odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiciele firmy mówił o wynikach prac w 2011 roku i wspólną ich oczekiwania i plany na rok 2012.

Według danych dostarczonych przez uczestników konferencji, w okresie górnictwa i hutnictwa firma wyprodukowała 8,4 mln. Ton niklu, miedzi i rudy kobaltu programu produkcyjnego poprzez uruchomienie w 100%. W obecnej samym roku kierownictwo Kola MMC planuje zwiększyć wielkość produkcji tych środków do 9 mln. Ton. Zdaniem prezesa, Siergiej Selyandin firma Norylsk Nikiel, która jest spółką zależną Kola MMC, przygotowane w tym celu szereg projektów mających na celu zwiększenie efektywności produkcji. Wśród innych sposobów na poprawę wydajności aktywów produkcyjnych, dyrektor generalny powiedział odnowienie parku maszyn: w tym celu firma planuje zainwestować w tym roku około 3 mln rubli… «To prawie trzy razy większa kwota wydana przez naszą organizację w tym samym celu w ubiegłym roku, i jesteśmy przekonani, że te trendy będą w stanie utrzymać w przyszłości» — komentuje Siergiej Selyandin.

Poza inwestycjami programów wymienionych powyżej, przywództwo MMC Kola ogłosiła decyzję o inwestycji w kilku projektach, których celem — w celu poprawy sytuacji ekologicznej na terytoriach kontrolowanych przez spółkę.

Zobacz wszystkie aktualności