Aktualności

zmiana czasu

ZMZ podsumował ostatni rok, dla produkcji wyrobów z tytanu

W związku produkcyjnego «Zubcow maszynowego roślin» podsumował wyniki pracy w 2011 roku. Według raportu, przedstawiciele spółki w okresie w obiektach zakładu wyprodukował ponad 175 ton wlewków tytanu podwójnego i potrójnego przetopienia i 17 ton prętów i drutu spawalniczego z tytanu i stopów tytanu. Jednocześnie pełnej pojemności Zubcow Maszyna Inżynierii (który jest dwa piece czaszki i jeden łuk próżniowa) nie idzie: potencjał spółki — 500 ton rocznie (wlewki tytanu) i 50 ton (drut). Jednakże, wydajność 2010 roku poprawiła się znacznie, przekraczając je o 30%.

W 2012 roku kierownictwo Zubcow roślin planuje poprawę wyników w 2011 roku do produkcji walcówki i bary aż do 80%. Firma planuje wyprodukować 12 miesięcy tego roku 240 ton wlewków tytanu i około 100 ton baru i drutu.

ON «Zubcow maszynowego roślin» została założona w 1979 roku. Oprócz powyższych produktów, firma produkuje odlewy ze stopów aluminium i Tytan ferrytowy. Ponad połowa wszystkich produktów rynkowych dla zakładu eksportu.

W ubiegłym roku oprogramowanie wysyłane do zagranicznych nabywców ponad 2 tys. Ton Tytan ferrytowy, biorąc głośność zagranicznych dostaw drugim miejscu wśród rosyjskich eksporterów tych produktów.

Zobacz wszystkie aktualności