Aktualności

zmiana czasu

Krymski Tytan zaczął spłacać dług i dzierżawy rośliny Volnogorsk Irszansk

Po braku opłat leasingowych dla branży tytanu w ciągu 4 lat, JSC «krymskiej Titan» dokonał pierwszego transferu środków na konto MIF. Podczas pracy integralną kompleksów nieruchomości Volnogorsk górniczego i hutniczego, a Irszansk Górnictwo i firmy Zakład Przetwórstwa, kontrolowana przez biznesmena Dmitrija Firtasza, Fundusz Mienia Państwowego zawdzięcza ponad 150 mln hrywien (109,54 mln do 1 powyższych aktywów i prawie 42 mln… — w drugim przypadku). «Pierwsza płatność wyniosła 6,3 mln. Hrywien. Ten 1/24 całkowitego długu, co znajduje odzwierciedlenie w ugody pomiędzy JSC «krymskiej Titan» i SPF «- powiedział przedstawicielom Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy.

Różnice między «krymskiej Titan» i wykorzystywane IGOK VGMK i Funduszu Mienia Państwowego, kontynuowana od września 2009 roku, kiedy dzierżawy wygasła kompleksy tytanu. Najemca zażądał przedłużenia umów, ale rząd odmówił podjęcia tego kroku — w swoich planach dotyczących roślin powinny zostać uwzględnione w stan posiadania «Titan Ukrainy» aktywów. Konflikt został rozwiązany dopiero w styczniu tego roku, kiedy strony podpisały «ugody», a sąd zatwierdza ją.

Zobacz wszystkie aktualności