Aktualności

zmiana czasu

Ufaleynickel zakończyła I kwartał z zyskiem

Open Joint Stock Company «Ufaleynickel» za pierwszy kwartał zakończył się dwuletni w znaczący pozytywny wynik finansowy. Belta dowiedział się od przedstawicieli firmy, dodając, że rosyjskie normy standardów rachunkowości zysk netto spółki z operacji z niklu było 308 milionów rubli, podczas gdy w roku poprzednim (w tym samym czasie i na tych samych standardów rachunkowości), firma odnotowała 77,45 mln. strata.

Dla porównania: zdolności produkcyjnej «Ufaleynickel» znajduje się w rejonie Czelabińska Federacji Rosyjskiej. Firma specjalizuje się w produkcji i przetwarzaniu niklu i ma udział na poziomie około 1% całkowitego obrotu tego metalu na rynku światowym. Przed organizacji zarządzania aktywami przejął obecny właściciel firmy — Highmetals KDS, działając w interesie szwajcarskiego przedsiębiorcy Glencore (umowy, media poinformowały pod koniec 2011), spółki akcyjnej będącej własnością przedsiębiorcy, polityki i Dumy Państwowej zastępca R. F. Boris Zubitsky.

Jak donosi dziennikarzy, źródła zbliżone do zarządzania JSC «Ufaleynickel» znaczącego wzrostu rentowności spółki w pierwszych 3 miesiącach tego roku, liderzy firm niklu został osiągnięty poprzez optymalizację produkcji, które doprowadziły do ​​obniżenia kosztów produkcji, jak również ze względu na zmiany w organizacji polityki zamówień.

Zobacz wszystkie aktualności