Aktualności

zmiana czasu

Kola MMC optymalizuje urządzenia do obróbki rudy niklu

Kola Górnictwo i hutnicze Firma uzupełnia projekt restrukturyzacji pieców rudy termiczny, przetwarzanie surowców do produkcji niklu. W końcowym etapie MMC załóg utrzymania projektu przeprowadzono szereg prac nad optymalizacją systemów usuwania gazu, piece №№ 3 i 4 huty, położone na terenie wsi niklu. Z tego powodu w pracy znacznie się zmniejszy wskaźniki emisji dwutlenku siarki. Wyposażenie naprawcze kosztować firmę 40 mln. rubli.

Przed naprawą systemu odprowadzania gazu w hucie w ramach optymalizacji procesów produkcyjnych na linii przetwarzania rud niklu specjalistów z Kola MMC wprowadził system automatycznego załadunku surowców. Także na 4 konwerter aspiracji wybudowano schron, który minimalizuje niezorganizowanych emisji szkodliwych substancji. Ponadto, konwerter redystrybucji zostały zamontowane systemy sterowania przetwornic, usuwanie dymu. Powyższe środki znacząco zmniejszyć poziom zanieczyszczenia środowiska i sprawiają, że warunki pracy w zakładzie są bardziej komfortowe i bezpieczne.

OAO Kola Górniczo-Hutnicze Company — spółka zależna od MMC «Norilsk Nickel», specjalizujący się w produkcji miedzi, niklu rud siarczkowych i produkcji miedzi elektrolitycznej niklu, kobaltu, koncentrat, proszek karbonylową niklu i innych produktów. Jako spółka akcyjna, spółka została zarejestrowana w listopadzie 1998 roku.

Zobacz wszystkie aktualności