Aktualności

zmiana czasu

Woroneż niklu poszedł UMMC

We wtorek (22 maja) przedstawiciele Federalnej Agencji ds podglebia określane licencjobiorcę do opracowania i Elan Elkinskogo złoża niklu i miedzi — ostatni w Europie, duże złoża tych metali.

Pomimo perspektywą zmiany formatu przypadku do identyfikacji właściciela Woroneżu zdarzeń rudy z konkursu na aukcji Rosnedra jeszcze decyzji w sprawie przeniesienia aktywów «w konkursie». Decyzja ta okazała się rozczarowująca dla «Norilsk Nickel» — najbardziej prawdopodobne (według pierwszych prognoz) posiadacza licencji: kopalnie niklu Woroneż dostał Ural Górniczo-Hutnicze Company. W «Norilsk Nickel» Wierzymy, że decyzja jest niesłuszna i Rosnedra planują wpływać na sytuację.

Poprzez projekcję zwycięzca GOK planuje rozpocząć po dalszych poszukiwań geologicznych kopalni (oszacowane w latach 2015−2016). Według wstępnych obliczeń, specjaliści z Ural Górnictwo i hutnicze Firma spółki zasobów Woroneżu będzie w stanie wyprodukować około 40 tysięcy ton niklu. Pomimo faktu, że metal ten UMMC wcześniej wydany, zarządzanie wytapiania niklu kampanii spodziewa się wdrożyć bez dodatkowych inwestycji w budowę nowych obiektów. W tym celu planuje się korzystania z urządzenia Mednogorsky MSC, która specjalizuje się w produkcji miedzi dzisiaj.

Zobacz wszystkie aktualności