Aktualności

zmiana czasu

Norylsk Nikiel: skupić się na efektywnym wykorzystaniu zasobów

Zarząd Grupy MMC «Norilsk Nickel» ogłosiła plany rozwoju mineralnych i bazy surowcowej przedsiębiorstwa oraz racjonalnego wykorzystania dostępnych środków w majątku spółki. Według przedstawicieli tej organizacji, kwestie te w najbliższych latach będzie koncentrować się na, a wielkość inwestycji do produkcji potrzebuje MMC (tylko w ciągu najbliższych 4 lat) będzie ponad 100 mld. Rubli.

Część z wyżej wymienionych środków zarządzania «Norilsk Nickel» planuje skierować na modernizację istniejących aktywów produkcyjnych: wymiany przestarzałego sprzętu i technologii, budowę nowych kopalń w istniejących dziedzinach i rozwoju złóż w głębszych poziomach. Środki te pozwolą MMC bardziej efektywnie utylizować istniejącej bazy wydobywającego oraz dostarczyć konsekwentnie wysokie poziomy szlachetnych i nieżelaznych produkcji metali na dłuższy okres.

Wcześniej stwierdzono, że w ciągu ostatnich dwóch lat, wielkość inwestycji, «Norilsk Nickel» w rozwoju sektora surowców mineralnych wyniosła ponad 30 mld. Rubli. O $ 18 mld tej kwoty do potrzeb MMC zostały wydane w bieżącym roku, a około 13 mld — w przeszłości.

Zobacz wszystkie aktualności