Aktualności

zmiana czasu

Norylsk Nikiel zmniejszy koszty bez narażania program społeczny

Zarządzanie MMC «Norilsk Nickel» planuje rewizji wcześniej planowanych wydatków. Dziennikarze dowiedzieli się z CEO — Vladimir Strzhalkovsky, która w ramach przygotowań do harmonizacji budżetu organizacji, które odbyło się szereg spotkań z szefami oddziałów i działów MMC.

W szczególności, według pana Strzhalkovsky, w tej chwili, Kierownicy «Norilsk Nickel» aktywnie omawiając programy inwestycyjne spółki w odniesieniu do bazy zasobów mineralnych oraz na modernizację kompleksu przetwórstwa hutniczego i organizacji. «Trudna sytuacja na światowym rynku branży metali nieżelaznych, narzuca konieczność operatorów do dokonania przeglądu wydatków. Planujemy również wprowadzić pewne zmiany w swoich planach dotyczących inwestycji finansowych, ale nie mają one wpływu projektów społecznych. Głównie cięcia budżetowe będą przeprowadzane przez dostosowanie harmonogramu inwestycji w modernizację sprzętu i optymalizacji polityki zamówień spółki «- powiedział w wywiadzie dla dziennikarzy szef koncernu stalowego.

Przypomnijmy, że zarządzanie «Norilsk Nickel» bada celowości zmniejszenia własnego budżetu we wrześniu. Następnie doszło do cięć wydatków w wysokości 10% od wcześniej planowanej kwoty 95 mld rubli.

Zobacz wszystkie aktualności