Aktualności

zmiana czasu

Rosja zmniejsza objętość importu stali nierdzewnej

Analitycy rynku rosyjskim stali specjalnych podsumował przemysłu w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Zgodnie z ich wnioskami, za okres od stycznia do września tego roku, 165.7 tys. Ton stali metalu został przywieziony do kraju, czyli o 7,4% mniej niż w wynikach tego samego okresu w 2011 roku, rok.

Zmniejszyła import obcej stali nierdzewnej w Rosji i przeciw figur wrześniu danych sierpnia: w ciągu ostatniego miesiąca, wolumen importu stali zmniejszyła się o 2,9% — do 18,8 tys. W szczególności rury bez szwu we wrześniu, został sprowadzony na terytorium państwa, o 28,5% mniej niż w poprzednim miesiącu, drutu ze stali nierdzewnej — o 57,6%, a import wyrobów długich i rury spawane elektrycznie z odpornego na korozję metalu spadła o 23, 7% i 21,3%, odpowiednio.

Warto zauważyć, że w okresie sprawozdawczym, wielkość przywozu pierwotnego kawałka nierdzewnej preparatów znacznie wzrosła: we wrześniu przywiezione do kraju jest 8 razy więcej niż w sierpniu. dla wskaźników walcowanych płaskich również wzrosła, choć nie tak znacząco — o 5,8%. I choć akcja z blachy stalowej nierdzewnej w całkowitej objętości dostaw zagranicznych było 76,5%, tempo wzrostu importu tych produktów nie była wystarczająca, aby zmienić negatywne dynamiki w całym sektorze na pozytywną.

,
Zobacz wszystkie aktualności