Aktualności

zmiana czasu

Norylsk Nikiel otrzymał kolejną nagrodę

Górnictwo i hutnicze Firma «Norylsk Nikiel» po raz kolejny otrzymał jedną z pierwszych nagród w prestiżowym konkursie. W tym czasie organizacja otrzymała honorowy tytuł «Firma Roku» podczas imprezy «National Award w biznesie», organizowane corocznie przez największe rosyjskie media gospodarstwo «RBC» we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego R. Laura F. liderem MMC dostał w kategorii «przemysł metalurgiczny».

Konkurs «Firma Roku» — jedna z najjaśniejszych wydarzeń społeczności biznesowej w Rosji, które jest przyznawane dla najlepszych przedstawicieli środowiska biznesowego w kraju o wynikach roku wychodzącego. Ocenić uczestnikom ponad stu członków specjalnego jury — przedstawicieli rządu, liderów biznesu i polityków Rosji. Panel jest ważenie na pozycję rynkową konkurentów, biorąc pod uwagę jakość towarów i usług oferowanych przez nominowanych, porównuje ich potencjał rozwojowy, profesjonalizmu i etyki korporacji, uczestnictwo w programach społecznych i przejrzystości biznesu.

W konkursie «Firma Roku», niedawno obchodził swoje 20. urodziny, wzięło udział ponad 250 organizacji. Wśród nich, równolegle z «Norilsk Nickel» w różnych nominacjach rywalizowały o wygraną tak dużych firm jak «Aeroflot — rosyjskie linie», «Sbierbank Rosji», sieć handlową «Eldorado» i wielu innych wybitnych przedstawicieli rosyjskiego biznesu.

Zobacz wszystkie aktualności