Aktualności

zmiana czasu

Kola MMC zakończeniu modernizacji linii ACS elektrolizy niklu

Eksperci Górniczo-Hutnicze Spółka «Kola» (Rosja, obwód murmański) zakończyła modernizację zautomatyzowanym procesie technologicznym do rafinacji surowego systemu zarządzania materiałem w niklu Dział hydrometalurgiczny sklep elektrolizy (CEng). Sprzęt został zainstalowany w miejscu istniejącego ASU traci swoje znaczenie, najnowsze uaktualnienia, które zostało przeprowadzone w ciągu 10 lat temu. Nowy system pozwoli operatorom efektywniej diagnozować pracę linii linii koncentrat- węglanu, zapewniają stabilną pracę sprzętu i znacznie uprościć jednostek wsparcia warunki pracy.

Zainstalowane przez specjalistów systemu automatycznych — nowoczesnego oprogramowania i narzędzi sprzętowych, zapewniających bezpieczną kontrolę użytkownika nad linią sprzęt produkcji elektrolizy niklu na kilku poziomach. ACS pobiera dane na temat stanu komponentów i materiałów, procesów tablicy informacji Bang, wyświetla wyniki swoich analiz na touchpadzie w postaci czytelnej dla człowieka, a także zapewnia wstecz techników komunikacji z siłownikami. W tym przypadku — w przeciwieństwie do wcześniejszych prac w przewodzie sterującym — Nowy ASU jest podłączony do sieci zarządzania jednolity informacji, który zapewnia nowy poziom dostępu do informacji dla wszystkich pracowników uczestniczących w procesie produkcyjnym.

Zobacz wszystkie aktualności