Aktualności

zmiana czasu

tła sądowa chińskiego przemysłu cyny

Produkcja metalowa zyskowny, a czasami wiąże się z dużym ryzykiem finansowym. Pomimo stałej fluktuacji cen na rynku metali lub w produkcji różnych stopów w ogóle, przemysł ten przedział często odgrywa decydującą rolę w stabilizacji gospodarki i dobrobyt jego mieszkańców.

Niedawno cały świat zadzwonił sensacyjny proces przeciwko jednej z dyrektorami największych grup na rynku światowym, produkując puszkę. Lei został aresztowany przez rząd chiński za przyjęcie łapówki, dając których cechował głośnym procesie. Niedawno chiński rząd aktywnie rozpoczęła przywrócenia porządku w kraju i aktywnie walczyć z korupcją, zarówno politycznie, jak i gospodarczo kieszeń. W lecie tego roku Chiny rozpoczęły dochodzenie w działania korupcyjne łeb Komitetu Partii Komunistycznej i przewodniczący rady dyrektorów dużych cyny chińskiej firmy Yunnan Tin Co. Według prokuratury, powodem dochodzenia stało się poważnym naruszeniu dyscypliny i etyki przez osobę.

W trakcie postępowania spółka prowadzi cyny Chiny powierzono obowiązki zastępcy dyrektora generalnego, byłego przewodniczącego rady dyrektorów. Całkowita kwota otrzymana przez przekupstwo badany, jest trochę ponad trzy miliony dolarów. Również podczas procesu otwarto nawet niektóre epizody z działalności przestępczej Lei I. Do tej pory chińskie organy ścigania, przede wszystkim różnorodnych przypadków łapownictwa przez niektórych chińskich urzędników, szef koncernu przemysłowego był w obiektywie dochodzenia po raz pierwszy.

Niektóre z usług informacyjnych zarówno naciskiem krajowych i zagranicznych został niedawno poinformowany o dobrobyt zwykłych obywateli łapówki w przemyśle farmaceutycznym. Niemal każda chińska firma farmaceutyczna cieszy się patronatem urzędnika państwowego, przynosząc jakąś skromną opłatę za dobrą postawę. Walka z korupcją w Chinach nabiera coraz większego rozmachu, eliminując przeszczep rak różnych warstw, zarówno polityków i gospodarki kraju. Skala ta w tej sferze jest już przynosi pewne rezultaty, a także promuje ciągłe uzupełnianie skarbu państwa.

Zobacz wszystkie aktualności