Aktualności

zmiana czasu

Czelabińsk Cynk roślin zwiększa przychody

Czelabińsk Cynk roślin jest wiodącym rosyjska firma w dziedzinie produkcji cynku. Ostatnio przedstawiciele zakładu opublikowała dane za CZP Ikvartal 2015. W tym okresie odnotowały wzrost przychodów o 121%, osiągając 6.913 mld. Rubli. Wzrost zysku brutto wyniosła 289%, do 2.541 mld. RUBotnositelno tym samym okresie ubiegłego roku.

Przed opodatkowaniem, odsetek i amortyzacji zysk spółki wzrósł o 405% do $ 2,401 mld USD. RUB. W tym samym stosunku razem EBITDA wykazała wzrost o 35% w porównaniu do 15% w ciągu ostatniego roku Ikvartale. W tym okresie, dochód przed opodatkowaniem w wysokości 2.022 mld. RUBvozros przy 488%. Zysk netto hit 1.597 mld. rubli. Wzrost ten wyniósł 441% w porównaniu do tego samego okresu w 2014 roku. Jak wyjaśnił przedstawicieli spółki, wzrost przychodów odnotowano w kontekście relacji USD: RUB. Również w tym okresie nastąpił wzrost sprzedaży krajowej. Wzrost ten wynosił 42% do 29 700 ton. W Ikvartale sprzedaży w ubiegłym roku osiągnął 20 900 ton. W Ikvartale roślin wpływy ze sprzedaży cynku i jego stopów wzrosła o 157% w porównaniu do tego samego okresu w 2014 roku. W pieniężnej równoważnej liczba wynosiła 4282000000. RUB.

CZP Przychody z innych produktów wzrosły o 67% do $ 574 milionów. RUBotnositelno Ikvartala ubiegłym roku. Wzrost na tle tych zgromadzonych pozostałości metali szlachetnych obserwowano zwiększenie kosztów siarczan cynku po zmianie kursu.

Dla porównania — przychody ze sprzedaży produktów Nova cynku wzrosła o 56% w stosunku do 2014 Ikvartale. Wzrost ten był na tle stosunków KZT pocierać przestrzegane. Dochód Brock Metal Company Limited w okresie wyniosły 1.513 mld USD. RUB. Liczba ta jest o 150% wyższy od wyniku Ikvartala 2014. Wzrost na tle zmian kursu funta pocierać przestrzegane. Widziałem też powstanie realizacji stopów cynku o 39% do 9600 ton.

Pod koniec czerwca, to odbyło się doroczne spotkanie akcjonariuszy CZP. Wzięło w nim udział akcjonariuszy bezpośrednio lub ich przedstawicieli. Na spotkaniu omówiono sprawozdanie roczne z Czelabińska Zinc Zakładu na 2014 rok. Sprawozdanie roczne wraz ze sprawozdaniem finansowym zatwierdzonym przez akcjonariuszy. Zyski osiągane przez przedsiębiorstwo w 2014 roku zdecydowano się zainwestować w działalności inwestycyjnej. Ta dywidenda nie będzie wypłacona.

Zobacz wszystkie aktualności