Aktualności

zmiana czasu

Severstal – wyniki 2015 roku

Severstal – wyniki 2015 roku

Firma przedstawiła wyniki za rok 2015. Produkcja stali w IVквартале spadła o 5% w stosunku do iii kwartale. Wyniki osiągnęły poziomu 2,89 mln ton. Taki wynik spowodowany jest niskim sezonowe zapotrzebowanie rynku wewnętrznego. Również brane pod uwagę i spadek produkcji na Балаково. Produkcja żeliwa w IVквартале pozostała prawie na tym samym poziomie, osiągając 2,34 mln ton. W ІІІквартале produkcja metalu wyniosła 2,31 mln ton. Jeśli weźmiemy pod uwagę produkcję stali, należy wziąć pod uwagę prace remontowe. Są one dotyczyły konwerter nr 1, odmiany УНРС, KÓŁKA nr 4, nr 5. Sprzedaż półfabrykatów w IVквартале wzrosła o 88% w stosunku do iii kwartale. Odpowiednio spadły i zapasów danego towaru.

Obniżył się odsetek skonsolidowanych sprzedaży w odniesieniu do iii kwartale. Spadek osiągnął 13% do poziomu 2,62 mln ton. Tendencja ta występowała na tle sezonowego zmniejszenia zużycia budowlanych sektorem produktów. Nie zmienił się wolumen sprzedaży produktów o podwyższonej dodanej wartości. On pozostał na poziomie 47%. Realizacja железорудного koncentratu spadła o 15%, z uwagi na mały popyt innych kupujących.

Specjaliści «Severstal» uważa, że cena walcowane na zimno, produktów i walcowanych na gorąco walcowane wzrosną. Na krajowym rynku jego cena wzrośnie na 3−6%. Cena wynajmu z powłoką może wzrosnąć na 1−3%. Nie jest wykluczone, że w marcu wzrost cen będzie się utrzymywać. Rosyjski rynek wyrobów walcowanych w ostatnim czasie zauważył pogorszenie sytuacji. Teraz jednak obserwuje się poprawy globalnej koniunktury. Wpływając rolę odgrywa dalsze osłabienie krajowej waluty. Tak więc jest całkiem możliwy wzrost wewnętrznej kosztów płaskie walcowane. Specjaliści Severstal szacują poziom redukcji popytu wewnętrznego za rok 2015. Według ich danych zużycie metalu spadła o 12%.

Pomimo pewnych trudności, firma zamierza zainwestować w produkcję. W 2016 roku «Severstal» spędzają na rozwój około 43 mld RUB. Na rok 2015 firma przewiduje inwestycje na poziomie 30 mld RUB. Zakłada się, że program inwestycyjny w tym roku będzie koncentrować się na najważniejszych punktach strategii. Planowane jest obniżenie kosztów, wzrost udziału towarów o podwyższonej dodanej wartości. W własnych zakładach produkcji stali firma zainwestuje 25,6 mld RUB. W tę kwotę wliczone 15,2 mld RUB, które planuje się przeznaczyć na projekty rozbudowy. W zasoby będzie zainwestowano około 17 mld RUB. Z nich na rozszerzenie produkcji planuje się przeznaczyć 7 mld RUB.

Zobacz wszystkie aktualności