Aktualności

zmiana czasu

KAZ Minerals ogłosiła wyniki I kwartału

KAZ Minerals ogłosiła wyniki I kwartału

KAZ Minerals opublikowała wyniki za pierwszy kwartał bieżącego roku. Zgodnie z nimi Grupą została wydana 21,5 tys. ton katody miedzi. W dane zawarte wskaźniki wytwarzania produktów wytworzonych z актогайского utlenionego surowców. Jej wielkość osiągnęła 1,5 tys. ton miedzi katody. Ilość otrzymanego koncentratu miedzi osiągnęła poziom 22,4 tys. ton. Te wskaźniki są włączone ilości miedzi koncentratu produkowanego na Бозшаколе. W przypadku zapisywania zdobytych produkcyjnych tempa do końca 2016 roku Grupa osiągnie planowanych wskaźników. Zgodnie z nimi produkcja katody miedzi wyniesie 130−155 tys. ton. Wzrostu będzie sprzyjać dalsza realizacja projektów w Aktogay i Бозшаколе. W pierwszym kwartale rozpoczęła się eksploatacja nowej przetwarzania fabryki. Znajduje się w kopalni Бозшаколь. Podstawowe ukierunkowanie produkcji — przetwórstwo сульфидного surowców. W planach wyjście na przewidzianą moc актогайского kompleksu. On koncentruje się na przetwarzanie utlenionego surowców.

Wskaźniki produkcji katody miedzi w zakładach Бозамчакского ГОКа i Востокцветмета nieco spadły. Wyniosła 19,7 tys. ton. Stosunkowo IVквартала 2015 roku wyniki obniżyły się o 2,6 tys. ton produktów. Pogorszenie wskaźników obserwuje się na tle zmniejszenia zawartości w surowcu miedzi. Taki stan rzeczy w pełni spełnia oczekiwania firmy. Przy tym tempie wytwarzania produktów są zgodne z opracowanym plany na 2016 rok. Zgodnie z nimi przedsiębiorstwa na Бозымчаке i Востокцветмете wypracować 70−75 tysięcy ton katody miedzi.

W pierwszym kwartale spółki Grupy zdobyli 10,6 mln ton rudy. Wskaźnik ten na 32% wyższy niż wynik IVквартала 2015 roku. Wzrost w wysokości 2,6 mln ton odnotowano na tle увеличившиеся wydobycia актогайского surowców. Stosunkowo wskaźników Іквартала 2015 roku wyniki poprawiły się więcej niż 10 razy. Wzrost obserwuje się w związku z przystąpieniem do opracowania Актогая i Бозшаколя otwarty sposób. Przy tym w surowiec zawiera średnio 0,65% miedzi.

Produkcja koncentratu cynku w Іквартале wyniosła 19,9 tys. ton. Wskaźnik ten na 1,1 tys. ton niższe niż w IVквартале 2015 roku. Jest to związane z niską zawartością cynku w surowce. Chodzi o wydobycie na działkach Orel i Артемьевской kopalni Востокцветмета.

Zobacz wszystkie aktualności