Aktualności

zmiana czasu

EWG nie nałożyła cła na ukraińskich żelazostopów

EWG nie nałożyła cła na ukraińskich żelazostopów

Eurasian Komisji Gospodarczej zawieszone wprowadzenie uchwały w sprawie nałożenia ceł antydumpingowych. Chodzi o żelazokrzemomanganu produkcji ukraińskiej. Zawieszenie będzie trwać przez okres konieczny do rozważenia Eurasian Międzyrządowej Rady. Posiedzenie Rady planowane jest w drugiej dekadzie sierpnia. Oficjalna słowo Komisji twierdzi, że decyzja związana jest z oświadczeniem Andriej Kobiakow. Oczekuje się, że leczenie jest związane z koniecznością krajowych producentów żelazostopów. Sytuację skomentował Sergey Kudryavtsev. On jest dyrektorem wykonawczym «producentów Ukraińskiego Stowarzyszenia żelazostopów.» Zgodnie z informacjami otrzymanymi jest strona białoruska poprosił o zawieszenie ceł działań. Głównym odbiorcą ukraińskiego produkcji żelazostopów jest białoruskie huty.

Decyzja o nałożeniu ceł antydumpingowych wobec ukraińskich żelazostopów została przyjęta w maju. Okres mieszania wynosi pięć lat. Wielkość taryfy sięga 26,35% kosztów produktów na zwyczaje. Sytuacja jest oświetlony, a oficjalna strona EWEA. Wyrównawcze dochodzenia przeciwko ukraińskiej produkcji żelazostopów rozpoczął się pod koniec grudnia 2014 r. Powodem było zestawienie Czelabińska elektrometalurgii rośliny. Został złożony 19 września 2014.

Co ciekawe, to Ukraina — główny dostawca krajach ferrosilicon manganowych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Rozważmy na przykład dostarczanie 2011−2013. W tym okresie udział Ukrainy w wielkości importu wyniosła około 77,4%. W I pół roku liczba ta wzrosła do poziomu 84,1%. Zniesienie obowiązku wpływających ukraińskiego przemysłu żelazostopów lobbował Rosji. Stwierdzili oni, że cła doprowadziłyby do niedoboru surowców.

ECE jest stałym organem ponadnarodowym regulowania EWEA — Eurasian Unię Gospodarczą. Prace Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej rozpoczął się 02 lutego 2012. Do tej pory skład ECE wchodzą przedstawiciele pięciu krajów. Na liście znalazły się na terytorium Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Armenii. Decyzje podjęte przez ECE, konieczne jest przeprowadzenie kraje EWEA w regionie.

Zobacz wszystkie aktualności