Aktualności

zmiana czasu

Indyjskie hutników będzie poprawić wyniki finansowe

Indyjskie hutników będzie poprawić wyniki finansowe

Agencja ratingowa Moody ' s Investors Service opublikowała przegląd regionalny. Zgodnie z nim wiodącą hutnicze producentów Indiach zaprezentują wysokie wskaźniki finansowe. Wyniki będą wyższe, niż u konkurencyjnych firm azjatyckich. Indyjskie hutników będą aktywnie zwiększać ilości wytwarzanej produkcji. Wzrost produkcji będzie spowodowany wzrostem popytu na rynku wewnętrznym. Przy tej ilości importowanej stali produktów będą spadać. Przyczyną posłużą cła antydumpingowe i wprowadzenie minimalnej kosztówprodukcji.

Jak prognozuje agencja, w latach 2016−2017 PKB Indii wzrośnie o około 7,5% rocznie. W skali globalnej wskaźnik ten jeden z najwyższych. Zużycie wyrobów stalowych w kraju również będzie rosnąć w szybkim tempie. Znaczący wpływ miały procesy urbanizacji, realizowane duże projekty infrastrukturalne. Oczekuje się również aktywne wsparcie przemysłowych branży metalurgicznej ze strony państwa.

Protekcjonizm, prowadzonych przez rząd Indii, zapewni wysoką cenę wyrobów stalowych na rynku wewnętrznym. Biorąc pod uwagę, że ceny na rynku globalnym będą niższe, krajowe firmy mogą zwiększyć rentowność. Uruchomienie nowych mocy produkcyjnych jeszcze bardziej zwiększy ich dochody. Firma BMI Research wyniosła lista firm, które będą mieć wpływ na krajowy rynek. Przewiduje się rozszerzenie jsw s., SAIL. Odbędzie się budowa nowej huty firmy Tata Steel. Ma i realizacja innych projektów. W końcu w 2016−2020 roku produkcja pokaże wzrost na poziomie 7,3% rocznie. W poprzednich pięciu lat wskaźnik ten osiągnął zaledwie 5,3% rocznie.

Według prognoz BMI Research w bieżącym roku producenci wypracować 92,7 mln ton stali. W 2020 roku w kraju produkcyjne ilości wyniesie 127,1 mln ton. Udział Indii w globalnej wytopu stali wzrośnie do 7,8% w 2020 roku. W 2016 roku wskaźnik wynieść 5,8%.

Według analityków w styczniu-czerwcu 2016 roku Indie produkował 46,4 mln ton stali. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wskaźnik wzrósł o 2,7%. W zeszłym roku indyjskie hutników wypracowali 89,4 mln ton produktów. Przy tym rząd aktywnie chroni rynek wewnętrzny od tanich produktów importowanych.

Zobacz wszystkie aktualności