Aktualności

zmiana czasu

NLMK zatwierdzili nowe ustawienia wielowalutowej programy gpw

NLMK zatwierdzili nowe ustawienia wielowalutowej programy gpw

Dwudziestego ósmego października na spotkaniu dyrektorów międzynarodowej rachunkowych spółki Grupy PJSC «Новолипецкий, huta», których aktywa są w Rosji, USA i Unii Europejskiej, podjęto decyzję o zatwierdzeniu parametrów nowej wieczystą wielowalutowej programy gpw.

Zdaniem członków rady, przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli spółki, w razie potrzeby, wykorzystać aktywa pieniężne z lokalnego rynku dłużnych kapitałowych. Takie możliwości w przypadku kredytu stanowią dla grupy bardziej elastyczne warunki dotycząca warunków i terminów.

Maksymalna kwota ewentualnego kredytu w ramach tego programu jest ograniczona do kwoty w dwieście tysięcy złotych lub jej równowartość w innej walucie. Maksymalny termin płatności zgodnie z postanowieniami przyjętego programu — trzydzieści lat, dla każdej produkcji.

Na dziś w obiegu są używane dziesięciu letnie obligacje grupy dwóch emisji przeprowadzonych w 2011 i 2015 roku, na pięć miliardów złotych każda, roczna stopa dużego dochodu, których 8,05% i 11,1 odpowiednio.

W końcu drugiego kwartału bieżącego roku grupa NLMK miała w swoim dorobku trzy emisji euroobligacji: pięcioletnie obligacje o terminie zapadalności w 2018 roku ze stawką 4,45 proc. w kwocie 800 milionów dolarów; siedmioletnie obligacje z ostateczną spłatą w 2023 roku i oprocentowaniu w wysokości 4,5%, na kwotę 700 milionów dolarów i siedmioletnie obligacje zakład, których — 4,95, kwotą 500 milionów dolarów na spłatę których powinno odbyć się w 2019 roku.

Łączny dług kombinatu w końcu drugiego kwartału 2016 roku wyniósł prawie trzy miliardy dolarów, a czyste, z kolei — 1,16 mld dolarów.

Prezes Grupy PJSC «NLMK» — Władimir Лисин konsolidował swoje 85,54% akcji na balans «Fletcher Group Holdings», dziesięć wpływy na akcje spółki, podstawowe masa, których teraz jest skoncentrowana na Londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, odpowiadają jednej akcji.

W tym samym czasie, komentując przyjęte NLMK rozwiązanie, wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Федоришин zrobił nacisk na to, że w tej chwili stabilność finansowa firmy znajdować się na zadowalającym poziomie, w związku z tym można stwierdzić o tym, że w najbliższym czasie pożyczone środki z zewnątrz podlegać nie będą.

Oprócz tego, 28 października, została podjęta decyzja o zawarciu szeregu transakcji, w których grupa NLMK był bardzo zainteresowany, ponieważ ich pozytywny wynik, wróży firmie znaczne finansowe są korzystne.

Stoimy zauważyć, że przyjęte na spotkaniu rozwiązania, mogą stworzyć pozytywną dynamikę w sytuacji gospodarczej firmy i pomóc spłacić zadłużenie.

Zobacz wszystkie aktualności